SPORCU ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu Sporcu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), kayıtlı şirket merkezi Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No: 47/B K: 26 D: 2601 Folkart Towers A Kule Bayraklı/İzmir adresinde olan VisporClub (“Şirket”) ile sporcu arasında, aşağıda detaylıca değinilen hüküm ve şartlar dahilinde, Sözleşme’nin Sporcu tarafından onaylandığı anda akdedilmiş sayılacaktır. VisporClub ile sporcu bundan sonra münferiden “Taraf”, müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2: AMAÇ VE KONU

 • VisporClub, web, akıllı telefon uygulamaları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere (“Platform”) sağladığı çevrimiçi VisporClub uygulaması ile; (i) spor kulüplerine ve (ii) sporculara (“Platform”) üzerinden kaydolarak profil oluşturma imkânı sunan ve anılan grupların bir araya gelmesini sağlayan (“VisporClub Uygulamaları”) sosyal bir platform (“Platform”) sağlama hizmeti sunmaktadır.
 • Sözleşme’nin konusunu, sporcunun Platform’a erişip yararlanması için kendisine tanınacak olan kullanım hakkının (“Kullanım Hakkı”) koşulları ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

MADDE 3: KULLANIM HAKKI

 • Sporcu, işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve koşulları eksiksiz şekilde sağlaması halinde, Platform’da bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturup Platform’da sağlanan VisporClub Uygulamaları’nı çevrimiçi olarak kullanabilecektir.
 • Kullanım Hakkı; VisporClub Uygulamaları’nın çevrimiçi olarak üye olan kullanıcıların kullanımına açılmasını, kullanımlarının sağlanmasını, internet üzerinde çalıştırılmasını, görüntülenmesini, VisporClub Uygulaması nezdinde sporcunun kendi ismiyle arama gerçekleştirilerek kendisine ait profiline, performans videolarına ulaşabilmesini, görüntülenebilmesini sağlar.
 • Sporcu, Kullanıcı Hesabı açmasını takiben, tercih ettiği Hizmetler ile Kullanım Hakkı dahilinde, kendisine ait ve ağda bulunan performans videolarını izleyebilmektedir. Sporcu, ayrıca herhangi başka bir izne veya muvafakate gerek olmaksızın, işbu Sözleşme’yi akdetmesini takiben Gözlemci Üyeler başta olmak üzere 3. kişi/kurumlar tarafından Platform’daki performans videolarının Kullanıcı Hesabı’ndaki kişisel verilerinin (“İçerikler”); spor kulüpleri ve Platform’a kayıtlı diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmesine peşinen icazet vermiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Sporcu, Kullanım Hakkı dahilinde, İçerikler’in, VisporClub’dan herhangi bir nam ve hesap altında herhangi bir hak ve/veya alacak talebi olmaksızın, VisporClub tarafından kullanılabileceğini, 3. kişilerle paylaşılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Sporcu; VisporClub’ın, kendisine ait maç videolarını, analizlerini, Platform kapsamındaki kullanıcı hesabı özelliklerini (Platform’daki takipçi sayılarının, beğenilerinin, takip edilen kullanıcı sayıları, takip ettiği kullanıcıların, sporcunun fotoğrafının, çekilen ve yüklenen videolarının, yorumları, beğenileri gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın Sporcu’nun tüm uygulama içi veri ve aktivitelerini ve kişisel veri ve bilgilerini) sporcunun VisporClub’dan herhangi bir nam ve hesap altında herhangi bir hak ve/veya alacak talebi olmaksızın, dilediği her türlü mecra ve/veya platformda, reklam, tanıtım, referans ve benzeri amaçlı müşteri, çözüm ortağı veya herhangi başka bir sıfatla tanıtıp kullanabileceğini kabul etmiş ve bu hususta gerekli tüm yasal izin ve onayları önceden vermekte olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sporcu’nun sistemden çıkması, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi ve/veya üyeliğinin sona erdirmesi, Sözleşme ile VisporClub’a sağlanan hakları etkilemeyecek ve değiştirmeyecektir.
 • VisporClub, Sporcu tarafından sunulan bilgileri Kullanıcı Hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ile kendi ticari ve pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlar için kullanmak, 3. kişi ve kurumlarla paylaşmak hakkına sahiptir. Sporcunun açık rızasıyla paylaştığı bu kişisel bilgilerini işleme amacıyla sahip olduğu ve kullandığı sunucularında ve/veya sisteminde saklayabilir.

MADDE 4: HİZMETLER, HİZMET BEDELLERİ, ÖDEME

 • Sözleşme uyarınca Hizmetler ve Sporcu’nun Hizmetler’den yararlanmaya başlayabilmesi için VisporClub’a ödemesi gereken ücretlere ilişkin detaylar EK-1’de açıklanmaktadır. VisporClub, EK-1’de düzenlenen Sunulan Hizmetler, Kampanyalar ve Hizmet Bedelleri’ni zaman zaman tek taraflı takdir ve yetkisi ile kaldırma ve/veya değiştirme hakkını haizdir. Taraflar, ilgili değişikliklerin Platform’da yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş sayılacağını ve Sporcu’ya ilgili değişikliğin Platform’da yayınlandığı tarihten itibaren güncel içerik ve hizmet bedeli üzerinden hizmet sağlanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Sporcu tarafından Platform üzerinden herhangi bir hizmet satın alınması durumunda, para transfer işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda VisporClub, Sporcu’nun kredi kartı ve ödeme bilgilerine hiçbir suretle erişmemekte olup Sporcu, ödeme işlemlerine ilişkin olarak başta güvenlik problemleri olmak üzere hiçbir kapsamdaki taleplerini VisporClub’akarşı ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 5: KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Sporcu, VisporClub’a beyan ve taahhüt ettiği tüm hususlar ile bilgilerin doğru, güncel ve gerçek olduğunu, yanıltıcı olmadığını yürürlükte olan tüm yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak taahhüt etmekte olup Sözleşme’nin imzası, icrası ve ifası da dahil her aşamasında yürürlükteki tüm yasal mevzuata uygun hareket ettiğini ve gelecekte de uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Sporcu, yeni ve güncel bilgileri VisporClub’a gecikmeksizin yazılı olarak yahut Site üzerinden bildirmekle yükümlüdür. Sporcu, VisporClub’a ilettiği her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. VisporClub, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Sporcu yahut başkaca 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk Sporcu’ya aittir.

 • Sporcu, oluşturulmuş Kullanıcı Hesabı’nı, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Sporcu, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Sporcu’ya ait Kullanıcı Hesabı, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Sporcu tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerin Sporcu dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Sporcu ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Sporcu sorumlu olacaktır. Sporcu’nun, kendisine ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair bir şüphesi bulunması halinde Sporcu, bahse konu durumu derhal VisporClub yetkililerine yazılı yahut çevrimiçi olarak bildirmekle yükümlüdür. Sporcu, böyle bir durumda üyeliğinin makul bir süre boyunca VisporClub yetkilileri tarafından askıya alınabileceğine peşinen muvafakat etmiştir.

 • Sporcu Platform üzerinde yalnızca tek bir hesap açabileceğinin bilincindedir. Bu kapsamda Sporcu, kendisinden başka birisi adına ve/veya birden fazla kişisel hesap açmayacağını, kendi hesabı dışında, Gözlemci Üye, kulüp profesyoneli, spor kulübü ve/veya başka herhangi bir sıfat altında sahte hesap açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi bir uygulama halinde başta cezai yaptırımlar olmak üzere her türlü sorumluluk Sporcu’ya aittir.

 • Sporcu, VisporClub Arkadaşını Getir Kampanyası (“Kampanya”) kapsamında, işbu Sözleşme’ye taraf olma şartlarını sağlayan sporcuları, Platform’daki yönergeleri takip ederek Platform’a üye olmaya davet edebilir. Sporcu, bu hususta VisporClub ile paylaşmadan evvel; telefon numarası, isim ve soyisim bilgilerini paylaşacağı sporcudan ilgili kişisel verilerini VisporClub ile paylaşabilmek için rıza almalı, rıza göstermeyen kişilerin kişisel verilerini VisporClub ile paylaşmamalıdır. Sporcu, aksi yönde çıkacak olumsuz durumlardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, VisporClub’ın bu bahisle uhdesinde meydana gelebilecek her türlü zararı kendisine rücu etme hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Sporcu, Platform’u kullanırken yürürlükteki tüm yasalara ve var ise bağlı olduğu spor kulübü ve/veya 3. kişiler ile akdettiği her türlü sözlü ve/veya yazılı sözleşmeye uygun davrandığını ve davranacağını, aksi halde aykırılığın tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisinde olacağını ve VisporClub’ın hukuki, cezai veyahut icrai hiçbir talebin muhatabı etmeyeceğini, sorumluluktan ari tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • İşbu Sözleşme ile Sporcu, Sistem’e kayıt yaptırıp, VisporClub uygulamasını kullanarak yüklenen görsel materyallerin tümünün VisporClub tarafından serbestçe her türlü mecra ve/veya platformda, doğrudan ve/veya dolaylı kullanılmasına muvafakat vermiş sayılacağının bilincindedir. Bu halde, Sporcu, içeriğinde yer aldığı görüntü, videolar için VisporClub’dan lisans bedeli ya da herhangi bir nam ve hesap altında herhangi bir hak, ücret ve/veya alacak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Sporcu Platform kapsamında başkaca herhangi bir kullanıcıya ait üyelik bilgilerini istemeyeceğini kaydetmeyeceğini, yaymayacağını, kötüye kullanmayacağını ve başka kullanıcının hesabına erişmeyeceğini; önceden izin alınmadan otomatik araçlar kullanarak diğer kullanıcılara ait içerik, bilgi ve her türlü kişisel veriyi toplamayacağını, dağıtmayacağını, depolamayacağını ve işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Sporcu, Platform’un düzgün çalışmasını engelleyecek, kapasitesini zorlayacak, yavaşlatacak ya da arayüzlerini olumsuz etkileyecek hizmet engelleme saldırısı, sayfa oluşturma işlevlerine müdahale etmek başta olmak üzere hack, ters mühendislik ve yazılım bozma gibi eylemlerde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

 • Sporcu, VisporClub uygulamasını, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım ve yazılım üzerinde kullanacağını ve gerekli donanımı veya yazılımı kendisinin temin edeceğini, VisporClub’ın yazılım/donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6: VİSPORCLUB’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • VisporClub, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Sporcu başvurularını reddedebilme veya Sporcu başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilme hakkını haizdir. Ek şart ve koşulların Sporcu tarafından onaylanması gerekmekte olup ilgili ek şart ve koşullar onaylanmadığı takdirde VisporClub üyelik sürecini tek taraflı olarak iptal edebilecektir.
 • Kullanıcı verilerinin uygulama aracılığıyla yükleneceği adres https://api.vispor.club olarak belirlenmiştir. Veriler, aktarım sırasında şifrelenerek https://api.vispor.club adresine yüklenir ve işlenir.
 • VisporClub, Sporcu tarafından sunulan bilgileri Kullanıcı Hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ile kendi ticari ve pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlar için kullanmak, 3. kişi ve kurumlarla paylaşmak hakkına sahiptir.
 • VisporClub, Site kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve üye Sporcu’yu Site üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan VisporClub, VisporClub’ın yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, alt yüklenicileri, hizmet sağlayıcıları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. VisporClub, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • VisporClub, Platform kapsamında yer alan Sporcu analizleri ve görüntüleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform kapsamındaki tüm yazıları ve içerikleri tüm kullanıcıları ve üçüncü kişiler ile dilediği şart ve koşullarda paylaşma hakkına sahiptir.
 • VisporClub, Site’de oluşabilecek sorunların tespit edilip giderilmesi, Site’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Site’ye erişmek için Sporcu kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, Site’de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet adresi gibi birtakım bilgileri toplayabilir.
 • VisporClub, önceden haber vermeden VisporClub Uygulamaları dahilindeki yazılım ve dokümantasyonda değişiklik ve/veya güncelleme yapma hakkını haizdir.
 • VisporClub, VisporClub Uygulamaları’nın kullanımı, uygulanması ya da verilen hizmetler nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan ve/veya bu yazılımlara dayanılarak alınan kararlardan, yapılan işlerden doğrudan veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kayıplardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN FESHİ

 • VisporClub, Sporcu’nun üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan Sporcu’nun başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Sporcu hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve işbu durumun VisporClub tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Hizmetler’i hüküm ve koşullarına aykırı kullanımının VisporClub takdiri dahilinde tespit edilmesi, Platform’un kapatılması, Sporcu’nun ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir geri ödeme yahut tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshetmek ve Kullanım Hakkı’nı sonlandırmak suretiyle Sporcu statüsüne son verebilme hakkını haizdir. Böyle bir durumda, Sporcu, VisporClub’dan geriye ve/veya ileriye etkili olarak herhangi bir nam ve hesap altında herhangi bir hak ve/veya alacak talep edemeyecektir.

MADDE 8: SORUMLULUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 • Sporcu’nun işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi sebebiyle VisporClub’ın uğrayacağı her türlü zararı (doğrudan veya dolaylı) Sporcu tazmin edecek olup bu kapsamda hangi koşul altında olursa olsun VisporClub ileride herhangi bir ödeme yapma zorunluluğu altında kalırsa ödediği ilgili meblağı Sporcu’ya rücu etme hakkına haiz olacaktır.
 • VisporClub, Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini, Sporcu’nun herhangi bir hedefe ulaşacağını garanti edemez. VisporClub, fikri mülkiyet haklarının yahut kişisel verilere ilişkin hukuki korumaların ihlali, İçerikler’in doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform ve Site’nin kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

MADDE 9: KİŞİSEL VERİLER

 • Sporcu Platform’da profil oluşturmakla ad, soyad, e-posta, cinsiyet, cep telefonu numarası, adres, T.C. kimlik, fiziksel veriler dahil birtakım kişisel verilerini VisporClub ve Platform vasıtasıyla üçüncü kişi ve/veya kurumlar ile paylaşmış olabileceği yahut erişimine sunulmuş olabileceğini, fotoğraf ve performans videolarının tamamının yahut bir kısmının VisporClub yahut Platform’u kullanan diğer kişilerce çekilip Platform üzerinden yayımlanabileceği, VisporClub’ın bu suretle elde edilen kişisel verileri Platform dahilinde kullanabileceğini, VisporClub’ın işbu Sözleşme’de belirlenen kişisel verileri iş ortaklarına, paydaşlarına ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni dâhilinde üçüncü kişilere aktarabileceğini işbu Sözleşme kapsamı gereğince VisporClub’ın, kendisine ait her türlü bilgiyi toplamaya, işlemeye ve verilerin yurtdışına çıkarılması da dahil kişisel verilerini kullanmaya ve özel kayıtlarda tutmaya yetkili olduğunu ve işbu Sözleşme’nin eki olan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Muvafakatname’yi (EK-2) imzalamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Sporcu, hiçbir web sayfası veya internet üzerinden gerçekleşen aktarımın tamamen güvenli olmadığının bilincindedir. Bu nedenle, VisporClub yetkisiz erişim, bilgisayar korsanlığı (hacking), veri kaybı ve diğer ihlallerin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini garanti edemez ve sorumlu olmayacaktır. Sporcu, bu maddede yer alan veri paylaşım izni ile, VisporClub tarafından ilgili mevzuata istinaden işlenen kişisel verilerinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan, genel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, söz konusu kişisel verilerin Sözleşme kapsamında kullanılması ve işlenebilmesi için Sözleşme konusu hizmetin ifası kapsamında bulunduğu yer bilgisinin paylaşılmasına, işin gereği olarak VisporClub tarafından tespit ve temin edilen kişisel verilerin kullanılması, işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve aktarılan bilginin işlenmesi hususlarında açık rızası olduğunu, VisporClub tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla ve VisporClub’ın meşru menfaati söz konusu olduğunda, herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın VisporClub tarafından bu hususların saklanacağına açık rıza gösterdiğini ve işbu kişisel veri paylaşım izninin Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu; öte yandan Sözleşme’nin gerekleri ve kapsamı haricinde veri işleyen/saklayan sıfatını kazanırsa, bu sıfatın gerektirdiği hiçbir yükümlülüğün VisporClub aleyhinde sorumluluk doğurmayacağını, işbu Sözleşme uyarınca ve sadece Sözleşme’deki hizmet kapsamı ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla kişisel veriyi kullanacağını ve işleyeceğini hiçbir şekilde VisporClub tarafından ve/veya Platform ve Site üzerinden kendisine aktarılan/kendisiyle paylaşılan, 3. kişilere ait verilerin kişisel ya da herhangi bir başka amaç için kullanılmayacağını ve/veya işlenmeyeceğini ve işbu durum dolayısıyla VisporClub aleyhinde doğacak zararların kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10: GİZLİLİK

 • Sporcu, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi akabinde kullanacağı VisporClub Uygulamaları üzerinden gizli ve hassas nitelikte bilgiler paylaşabileceğini, Platform ve VisporClub internet sitesinin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ait gizli ve hassas bilgileri öğrenebileceğini ve bu bilgilerin diğer üçüncü kişilerle paylaşılmasının telafisi güç yahut imkânsız zararlar doğurabileceğini bilmektedir. Bu kapsamda, Sporcu, hassas nitelikte olan veya herhangi bir üçüncü kişinin gizli bilgisi olan yahut fikri mülkiyet hakkı bir üçüncü kişiye ait olan bilgileri paylaşmayacağını; İçerik oluştururken bu hükme uygun davranacağını, böyle bir bilgi paylaşımına veya İçerikler’e Platform üzerinde rastlaması halinde VisporClub yetkilisini derhal bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 11: MUHTELİF HÜKÜMLER

 • Mücbir Sebep: Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın tarafların kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir:
 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Site’ye erişimi geçici veyahut süresiz olarak engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler,
 • Site’ye erişimi geçici veyahut süresiz olarak engelleyecek her türlü teknik arıza.

Mücbir sebebe bağlı olarak Sözleşme ile yükümlü olduğu edimini ifa edemeyecek olan Taraf, mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren 2 (iki) gün içinde diğer Taraf’a noter yahut e-mail kanalıyla kanalıyla bildirimde bulunacaktır.Mücbir sebep halinin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde Taraflar işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hak ve yetkisine sahip olacaktır.

 • Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.
 • Devredilemezlik: Sporcu, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini VisporClub’ın yazılı izni olmaksızın başkasına devredemeyecektir.
 • Bütünlük: Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin yürürlükte olan ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.
 • Yorum: Tarafların VisporClub ile akdetmiş bulundukları diğer sözleşmeler ve Platform’da yer alan tüm prosedür ve kurallar, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.
 • Tebligat: Sözleşme ile ilgili her türlü yazışma ve tebligat, Taraflar’ın takdirine bağlı olmak üzere Site yahut Platform üzerinden Sporcu’nun bildirmiş olduğu e-posta adresi üzerinden veya Taraflar’ın Sözleşme kapsamında birbirlerine bildirdikleri adreslerine yapılacaktır. Sporcu, e-posta adresi değişikliği dahil olmak üzere Platform’a kayıt olurken verdiği bilgilerden herhangi birinin değişmesi halinde değişikliği yeni bilgi ile birlikte en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde VisporClub’a bildirecek olup aksi halde eski adresine yapılacak tebligatlar kanunen geçerli addedilecektir. Tebligat Kanunu hükümleri ve uygulanacak hukuk kapsamındaki diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
 • Sözleşme Dili: İşbu Sözleşme Türkçe dilinde yazılmıştır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir çevirisinin Türkçe yazılmış metinle çelişmesi halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.
 • Uyuşmazlıkların Çözümü: Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 12 ana madde ve eklerden ibaret olup Sporcu tarafından her bir maddesi okunup anlaşıldıktan sonra akdedilmiştir.

EK-1: Sunulan Hizmetler, Kampanya ve Hizmet Bedelleri

EK-1: Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Muvafakatname

EK-1

Platform kapsamında Sporcu’ya sunulacak Hizmetler ve hizmet bedelleri, VisporClub’ın tek taraflı takdir ve yetkisi ile güncellenip Platform’da yayınlanacağı tarihe dek, aşağıda düzenlendiği şekildedir.

HİZMETLER:

Yıldız Üyelik : VisporClub’da açılan dijital turnuvalara sınırsız katılım hakkı sağlar. Bu üyeliğe sahip Sporcu içeriklerini Platform’a yükler ve listelenir.

Profesyonel Üyelik : Bu üyeliğe sahip Sporcu kulüplerin fiziksel özellikler, pozisyon, şehir veya yaş başlıklarında VisporClub’a bildirilen taleplerle direkt eşleşir. Sporcu’nun profil linki taleplerle uyuşan kulüple paylaşılır. Ayrıca bu üyelikle sporcu profiline maç videosunu da ekleyebilir.

HİZMET BEDELLERİ:

Sporcu, Yıldız Üyelik paketine aylık 49 ₺ ödeyerek sahip olur.

Sporcu, Profesyonel Üyelik paketine aylık 249 ₺ ödeyerek sahip olur.

EK-2

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Muvafakatname

VisporClub ile aranızdaki üyelik ilişkisi kapsamında kimlik bilgileriniz, telefon numaranız, ev adresiniz, Platform’u kullanmak suretiyle yüklediğiniz fotoğraf ve videolarınız, banka hesap bilgileriniz, özgeçmiş bilginiz, size VisporClub tarafından sunulan menfaatler, etnik veya ırksal kökeniniz, engellilik haliniz, yaşınız, cinsiyetiniz, fiziksel ve/veya zihinsel sağlık durumunuz ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca VisporClub ve iş ortakları tarafından işlenmesi gerekebilecek diğer kişisel verileriniz işlenebilecektir. VisporClub’ın (çeşitli zamanlarda tadil edilebilecek olan) bilgi sistemleri politikasına uyduğunuzdan ve bu politikaya itibar ettiğinizden emin olmak amacıyla VisporClub ayrıca, Platform ve Site üzerindeki hareketleriniz, etkileşimleriniz, size haber vermeksizin erişilip, izlenebilecektir. Bu kapsamda işlenebilecek kişisel veri kategorileri log dosyalarını, hard disk içeriklerini, elektronik posta içeriklerini, sunucu içeriklerini ve internet üzerinden girilen web sayfaları hakkındaki bilgileri içerebilmekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

 • VisporClub’ın işlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • Verilerin merkezileştirilmesi,
 • VisporClub’ın yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal taleplerin oluşturulması, ileri sürülmesi ve savunulması,
 • Platform’a ve Site’ye üye olmak ile tanınan menfaat ve hakların yönetilmesi,
 • Sözleşme kurallarına ilişkin ihlallerin incelenmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 • Kanunların gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlar için Site ve Platform üzerindeki etkileşim ve işlemlerin denetlenmesi.

Kişisel verileriniz bu belgede belirtilen amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları, bilgi teknolojileri şirketleri, profesyonel danışmanlar, bankalar ve sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumu, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan şirketler, Site’yi ziyaret eden 3. kişiler ile Site üzerinde hizmet almak isteyen 3. gerçek ve/veya tüzel kişiler, VisporClub’ın günlük idari ve yazı işlerinin yürütülmesi için görevlendirilen üçüncü kişiler gibi üçüncü taraflara aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin doğru olması önem taşımaktadır. Herhangi bir bilginin yanlış olması halinde, VisporClub ile derhal iletişime geçme hakkınız bulunmakta olup aynı zamanda Şirket’le derhal iletişime geçmeniz gerekmektedir. Site ve Platform üzerinde yer alan profilinizdeki bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinden Sözleşme ile belirtildiği üzere bizzat sorumlu olup profilinizdeki güncelleme ve doğru hale getirme işlemlerinden VisporClub’ı haberdar ettiğinizde VisporClub da kendi kayıtlarını bu doğrultuda güncelleyecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınızla ilgili bir sorunuz olması halinde lütfen [email protected] şeklindeki e-posta adresi üzerinden VisporClub ile iletişime geçiniz.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, devredilmesine ve açıklanmasına rıza gösteriyorum.